My Lindh
Screening

Nordic Panoramas, Landscape No. 2 is selected to represent Filmform at the Luleå Biennale

Nordic Panoramas, Landscape No. 2 will be screened at the Luleå Biennale as part of the programme In daylight I do not remember it so well, curated by Filmform – The Art Film & Video Archive.

I dagsljus minns jag det inte så väl – Filmprogram curerat av Filmform för Luleåbiennalen

På inbjudan av Luleåbiennalen presenterar Filmform ett filmprogram med fem titlar ur den egna samlingen. Programmet uppehåller sig kring frågor som rör historiens oundvikliga närvaro i vissa platser. Platser som endast existerar i minnet och de själsliga såren efter en svunnen samvaro, ett politiskt projekt eller en förlorad utopi. Filmerna i programmet varierar både ifråga om tid, form liksom innehåll men har gemensamt att platserna de skildrar så tydligt framstår som palimpsester, där lager av berättelser och upplevelser överlappar varandra och ständigt skrivs över.