Bruten topografi

An introduction
by
Erik Anderman
2016

Nordic Panoramas, Landscape No. 1 behandlar bilden av det nordiska landskapet. Det vidsträckta perspektivet synliggör en bruten topografi av berg och fält, en stereotyp representation av isländsk natur. Den stillsamma skildringen sätter landskapet i en knappt märkbar men samtidigt brutal rörelse och bidrar till en intellektuell osäkerhet där endast de små förskjutningarna i sidled avslöjar att det faktiskt är en rörlig bild och inte betraktarens blick som är förvillad. Genom att dekonstruera och sätta bilden av den nationalromantiska vykortsvyn i rörelse utforskar verket föreställningar om ursprung, det förmodat naturliga och idéer om en odelbar nationell identitet.

Vad är ett nordiskt landskap? Med referenser till naturen vill vi ibland identifiera argument som antas säga något essentiellt om tillhörighet och nationell hemvist. Men vad innebär ett hem i en tid av förflyttning? Kan ett landskap representera en nationell identitet? Och vad händer med våra identiteter om vi inte har möjlighet att förstå och navigera i dessa landskap?

Genom ljud- och videoverk, platsspecifika installationer och performance utforskar My Lindh (f. 1972, Sverige) våra gemensamma bilder och berättelser. Hon är utbildad vid Konstakademien Valand i Göteborg och Konstfack i Stockholm. I sitt konstnärskap intresserar hon sig för föreställningar om gemensamma och offentliga rum, om hur vi har möjlighet att förhålla oss till olika platser och hur dessa förhållningssätt påverkar våra identiteter. Genom att utmana olika iscensättningar av vardagen och föreslå nya tolkningar uppmuntrar hennes arbeten till ett aktivt deltagande, till dialog och ett gemensamt lärande.


Skriven i samband med videokonstprogrammet VideoGUD, 2016