SV (for English version, see below):

Med utgångspunkt i plats och situation, undersöker My Lindh berättelser i det gemensamma, det offentliga rummet, landskapet och naturen. Hennes arbete bygger på en noggrann undersökning av tid och rymd och en omsorg om materialitet och detaljer, för att skapa situationer där betraktaren kan ta plats som medskapare. Hon arbetar ofta utomhus och vill möta betraktaren i det nära, lokala och vardagliga. Genom att undersöka platsens berättelser och minnen vill hon ställa frågor om den egna positionen och handlingsutrymmet i förhållande till tid, plats, historia och ekosystem.

My Lindh bor och verkar i Stockholm. Hon är utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg och Konstfack i Stockholm (MFA). Lindhs arbeten har visats på Moderna Museet, Iaspis, Göteborgs Konsthall och Färgfabriken och i internationella grupputställningar och festivaler såsom Kunstverein München, the international Short Film Festival Oberhausen, Glogalleriet som del av Helsingfors Konstmuseum och Finska Institutet i Paris. Hon har genomfört en rad offentliga verk och har initierat och deltagit i flera samarbeten. Hon har tilldelats Konstnärsnämndens arbetsstipendium flertalet gånger såväl som Martin Emonds stipendium från Kungliga Konstakademien och Stockholms Stads kulturstipendium.

 

EN:

My Lindh is a visual artist and Senior Advisor at the residency program Transit Stockholm. Starting from the situation-specific, she deconstructs ideas of the common, the public, landscape and nature. Her work is based on a close examination of time and space and a care for materiality and detail, in order to create situations where the viewer can take part as a co-creator. She often works outdoors and wants to meet the viewer in the close, the local and the everyday moment. By examining places, stories and memories, she wants to ask questions about one’s own position and room of maneuver in relation to time, place, history and ecosystems.

My Lindh holds a MFA from Konstfack University in Stockholm. Her work has been shown at Moderna Museet, the Swedish Arts Grants Committee’s International Programme (Iaspis), Göteborgs Konsthall and Färgfabriken and in international group shows and festivals, such as Kunstverein München, Kluuvi Gallery of Helsinki Art Museum, the Imago Mundi Collection in Venice and the international Short Film Festival Oberhausen. She has realised a number of public art works, self-organized as well as by commission and has initiated and participated in several collaborative projects. She has also received a number of grants such as the Stockholm City Culture Grant, the Martin Emond Grant from the Royal Swedish Academy of Arts and the Working Grant from The Swedish Arts Grants Committee.