SV (for English version, see below):

My Lindh arbetar med video, ljud, performance, text och installation. Med utgångspunkt i det situationsspecifika, dekonstruerar hon idéer om det gemensamma, det offentliga rummet, landskapet och naturen. Hennes arbete bygger på en noggrann undersökning av tid och rymd och en omsorg om materialitet och detaljer, för att skapa situationer där betraktaren kan ta plats som medskapare. Det handlar om närvaro, agens och ändrade positioner. Hon arbetar för närvarande med flera offentliga uppdrag samt platsspecifika texter och en videoserie.

My Lindh bor och verkar i Stockholm. Hon är utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg och Konstfack i Stockholm (MFA). Lindhs arbeten har visats på Moderna Museet, Iaspis, Göteborgs Konsthall och Färgfabriken och i internationella grupputställningar och festivaler såsom Kunstverein München, the international Short Film Festival Oberhausen, Glogalleriet som del av Helsingfors Konstmuseum och Finska Institutet i Paris. Hon har genomfört en rad offentliga verk och har initierat och deltagit i flera samarbeten. Hon har tilldelats Konstnärsnämndens arbetsstipendium flera gånger samt mottagit Stockholms Stads kulturstipendium och Martin Emonds stipendium från Kungliga Konstakademien.

 

EN:

My Lindh is a visual artist and Senior Advisor at the residency program Transit Stockholm. She works with video, audio, performance, text and installation. Starting from the situation-specific, she deconstructs ideas of the common, the public, landscape and nature. Her work is based on a close examination of time and space and a care for materiality and detail, in order to create situations where the viewer can take part as a co-creator. It is about presence, agency and changing positions. She currently works with several public commissions as well as site-specific texts and a video series.

My Lindh holds a MFA from Konstfack University in Stockholm. Her work has been shown at Moderna Museet, the Swedish Arts Grants Committee’s International Programme (Iaspis), Göteborgs Konsthall and Färgfabriken and in international group shows and festivals, such as Kunstverein München, Kluuvi Gallery of Helsinki Art Museum, the Imago Mundi Collection in Venice and the international Short Film Festival Oberhausen. She has realised a number of public art works, self-organized as well as by commission and has initiated and participated in several collaborative projects. She has also received a number of grants such as the Stockholm City Culture Grant, the Martin Emond Grant from the Royal Swedish Academy of Arts and the Working Grant from The Swedish Arts Grants Committee.