SV:

Med utgångspunkt i platsen utmanar My Lindh vardagliga situationer och stereotypa föreställningar. Genom att pröva och omskapa bilder och berättelser om natur, landskap och offentligt rum, undersöker hon idéer om ursprung och identitet. Vad betyder ett hem i en tid av förflyttning? Kan ett landskap representera en nationell identitet? Och vad händer med våra identiteter om vi inte kan förstå och navigera dessa landskap?

Med hjälp av video, ljud, performance och installation skapar Lindh alternativa situationer som bjuder in betraktaren till aktivt deltagande. Med ett samtidigt existentiellt och sakligt direkt tilltal uppmuntrar hennes verk till att använda och förstå de delade rummen på nya sätt.

My Lindh bor och verkar i Stockholm. Hon är utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg och Konstfack i Stockholm (MFA). Lindhs arbeten har visats på Moderna Museet, Iaspis, Göteborgs Konsthall och Färgfabriken och i internationella grupputställningar och festivaler såsom Kunstverein München, the international Short Film Festival Oberhausen, Glogalleriet som del av Helsingfors Konstmuseum och Finska Institutet i Paris. Hon har genomfört en rad offentliga verk och har initierat och deltagit i flera samarbeten. Hon har också tilldelats Stockholms Stads kulturstipendium och Martin Emonds stipendium från Kungliga Konstakademien.

 

EN:

Starting from the site-specific, My Lindh challenges everyday situations and stereotypical constructions. By examining and recreating images and stories about nature, landscape and public space, she explores notions of origin and identity. What does a home mean at a time of relocation? Can a landscape represent a national identity? And what happens to our identities if we are unable to understand and navigate in these landscapes?

Through video, audio, performance and installation, Lindh creates alternative situations that actively involves the viewer. With a both existential and direct address, she encourages using and understanding the common space in new ways.

My Lindh holds a MFA from Konstfack University in Stockholm. Her work has been shown at Moderna Museet, the Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual and Applied Artists (Iaspis), Göteborgs Konsthall and Färgfabriken and in international group shows and festivals, such as Kunstverein München, Kluuvi Gallery of Helsinki Art Museum, the Imago Mundi Collection in Venice and the international Short Film Festival Oberhausen. She has realised a number of public art works, self-organized as well as by commission and has initiated and participated in several collaborative projects. She has also received a number of grants such as the Stockholm City Culture Grant, the Martin Emond Grant from the Royal Swedish Academy of Arts and The Swedish Arts Grants Committee’s International Program for Visual Arts.